Politika e privatësisë

Në 1xbet-albania.top, privatesia e vizitorëve tanë ka përparësi të lartë dhe ne angazhohemi në ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave personale të vizitorëve. Kjo Politikë e Privatësisë detajon praktikat tona për mbledhjen, përdorimin dhe ruajtjen e të dhënave personale dhe për t'u siguruar që vizitorët të kenë një përvojë të sigurt dhe të besueshme gjatë përdorimit të faqes tonë.

Përdorimi i faqes 1xbet-albania.top varet nga pranimi i kushteve dhe politikave tona të privatësisë. Nëse ju nuk pranoni këto kushte, ju lutemi të mos përdorni faqen tonë.

Të Dhënat Personale që Mbledhim

Kur vizitorët përdorin faqen tonë, mund të mbledhim të dhëna personale si emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa email. Këto të dhëna mbahen konfidenciale dhe përdoren vetëm për qëllime të përshtatshme dhe të lejuara në kuadër të kësaj Politike të Privatësisë.

Të dhënat personale mund të mbledhen gjatë procesit të regjistrimit, për t'u përgjigjur pyetjeve, për të siguruar informacione të rëndësishme dhe për të ofruar shërbime të personalizuara për vizitorët.

Përdorimi i Të Dhënave Personale

Të dhënat personale të mbledhura përdoren vetëm për qëllime të specifikuara dhe ligjore. Përveç kësaj, në asnjë rast nuk japim ose shesim të dhënat personale të vizitorëve tanë pa qenë mjaft të qartë dhe në pajtim me të.

Kemi për qëllim të ruajmë dhe të ruajmë të dhënat personale të vizitorëve tanë për një kohë të arsyeshme dhe të nevojshme për qëllimet përfundimtare të mbledhjes së tyre.

Ne nuk japim të dhënat personale të vizitorëve tanë në kohë të arsyeshme përveç rastit që të jetë e nevojshme për ndihmën e organeve të drejtësisë në përpunimin e krimit ose për sigurimin e mbikëqyrjes së ligjshme të vizitave dhe aktiviteteve të tjera të të dhënave të vizitorëve.

Siguria e Të Dhënave Personale

Jemi të angazhuar për sigurinë e të dhënave personale të vizitorëve. Për të mbrojtur të dhënat personale, kemi zbatimin e masave të sigurisë dhe mbrojtjes së informacionit për të minimizuar rrezikun e aksesit të paautorizuar, humbjes, keqpërdorimit, ndryshimit ose zhbllokimit të të dhënave personale.

  • Përdorimi i SSL/TLS për të siguruar transmetimin e sigurt të të dhënave nëpërmjet faqes sonë.
  • Ruajtja e të dhënave në servere të sigurta dhe të mbrojtura nëpërmjet masave të sigurisë fizike dhe teknike të ndërmarrjes.
  • Të drejtat e hyrjes së kufizuar në bazën tonë të të dhënave, me qasje vetëm për personelin e autorizuar të ndërmarrjes.

Pavarësisht masave tona të sigurisë, nuk mund të garantohet plotësisht siguria e transmetimit të të dhënave në internet. Prandaj, vizitorët përdorin faqen tonë në rrezikun e tyre të vetëm dhe duhet të marrin masat e tyre për të mbrojtur të dhënat personale.

Cookies dhe Teknologjitë e Ndryshme

Ne mund të përdorim cookies dhe teknologjitë e ngjashme për të përmirësuar përvojën e vizitorëve në faqen tonë duke përdorur informacione statistikore dhe për të rregulluar shërbimet dhe reklamat tona. Cookies janë fajllat e vogla teksti që depozitohen në pajisjet e vizitorëve të faqes dhe përdoren për të mbajtur të dhënat e identifikimit dhe për të përshtatur përvojën e përdoruesit. Vizitorët kanë zgjedhje për të refuzuar cookies ose për të dalë nga përdorimi i tyre, por kjo mund të ndikojë në funksionalitetin dhe përvojën e faqes.

Për më shumë informacion rreth Politikës sonë të Privatësisë dhe rregullave tona të përdorimit të të dhënave personale, ju lutemi të na kontaktoni në emailin e mëposhtëm:

Email Kontak: [email protected]