Kushtet e përdorimit

Faqja 1xbet-albania.top është në pronësi të kompanisë tonë dhe ofron shërbime dhe informacion për vizitorët e saj. Përdorimi i faqes është nën kushtet dhe kufizimet e mëposhtme.

Duke përdorur faqen tonë, ju pranoni të bindeni dhe të mbani përpërgjegjësi për këto kushte të përdorimit. Nëse nuk jeni dakord me kushtet në vijim, ju lutemi të mos përdorni faqen tonë.

Përdorimi i Informatave

Të gjitha informacionet dhe materialet në 1xbet-albania.top janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit. Nuk lejohet shkarkimi, kopjimi ose ndryshimi i këtyre materialeve pa lejen e përkatësisë së tyre.

Ne jemi të interesuar në mbrojtjen e të dhënave tuaja private dhe nuk shpërndajmë asnjë informacion personal përveç rastit kur kërkohen nga autoritetet kompetente për zbatimin e ligjit.

Ligjit e Aplikueshëm

Kushtet e përdorimit dhe marrëdhëniet me përdoruesit janë nën juridiksionin e legjislacionit të shtetit tonë.

  • Çdo kontestim që rezulton nga përdorimi i faqes tonë duhet të zgjidhet nëpërmjet arbitrazhit në përputhje me ligjet aktuale.
  • Autoriteti i vetëm kompetent gjyqësor për çështjet e ndryshme që dalin nga kushtet e përdorimit është gjykata e shtetit tonë.

Ndryshimet dhe Përditësimet

Kemi të drejtën për të ndryshuar, përditësuar ose fshirë kushtet e përdorimit pa paralajmërim paraprak. Rekomandojmë që të kontrolloni rregullisht faqen për ndryshimet apo përditësimet e fundit të kushteve të përdorimit.

Ju jeni të përgjegjshëm të ribëni këto kushte të përdorimit përpara se të vazhdoni përdorimin e faqes tonë.